• uhit.ba
  • uhit.ba
  • uhit.ba
  • uhit.ba

Poštovane kolegice i kolege,

Udruženje hematologa i transfuziologa FBiH organizuje II Kongres hematologa i transfuziologa BiH sa međunarodnim učešćem u Sarajevu od 26. do 28. oktobra 2017. god. u hotelu Radon Plaza. U okviru naučnog programa Kongresa bit će predstavljeni radovi iz oblasti hematologije  i transfuzijske medicine. Naučni program Kongresa obuhvatiće različita područja iz hematologije i transfuzijske medicine.

Nove spoznaje u ovim oblastima, kao i rezultati našeg rada, bit će prikazani u plenarnim predavanjima, tematskim simpozijumima i posterima. Osim u planiranom stručnom dijelu Kongresa, bit ćemo u prilici naša iskustva podijeliti s kolegama iz BiH i regije.

Iskreno vjerujemo da ćete uživati u stručnom dijelu Kongresa i da će boravak u Sarajevu biti ugodan.

Predsjednica Udruženja
Azra Jahić dr med. sci.

Kongresna web stranica:

http://congresshtbih.com/

II Kongres hematologa i transfuziologa BiH sa međunarodnim učešćem

 

Vodič Udruženja hematologa i transfuziologa FBiH o upotrebi biosimilara

Autori: Azra Jahić, Aida Čustović Arnautović, Alma Sofo Hafizović, Ferida Čolaković, Nada Škobić Bovan

Skorija dostupnost biološki sličnih lijekova (biosimilara) je rezultat isticanja patenta prve generacije biotehnoloških lijekova, a koji teoretski mogu smanjiti direktne troškove liječenja i postati dostupnijim većem broju pacijenata. Međutim, trenutno su dostupni klinički podaci na relativno malom broju pacijenata i ne pružaju dovoljno informacija koje se tiču dugotrajne efikasnosti i sigurnosti ili učestalosti rijetkih neželjenih događaja biosimilara. Zbog važnosti uvođenja biosimilara u liječenje i ograničenih trenutnih saznanja njihove efikasnosti i sigurnosnog profila, smatramo da je obaveza da usvojimo Vodič Udruženja hematologa i transfuziologa Federacije Bosne i Hercegovine o njihovoj primjeni.

UHIT vodič o primjeni biosimilara u FBiH

                         UOOLL-Log2554o 

Okrugli sto - UKC Tuzla

Još članaka...

  1. Pristupnica

Stranica 1 od 2

UHIT.BA WEBMAIL

Popularni članci

Statistika UHIT.BA

Posjetioci
2
Članci
81
Linkovi
18
Broj pregleda članaka
127468