pedijatrijske-sesije-kongresa-hematologa-i-transfuziologa-bih-4

IZVJEŠTAJ SA PEDIJATRIJSKIH SESIJA KONGRESA HEMATOLOGA I TRANSFUZIOLOGA BiH

Moderatori: Prof dr M. Sakić, Mr sci dr A. Latifagić

Pedijatrijskoj sesiji su prisustvovali ljekari iz Mostara, Tuzle, Sarajeva, medicinske sestre iz Sarajeva i Tuzle koje se bave tom patologijom, te članovi Udruženja djece oboljele od malignih oboljenja iz Sarajeva.

Zaključci sa pedijatrijske sesije:

Infaustni pacijenti ne bi trebali završavati u JINJ. Humani način završetka života je u palijativnoj njezi ili na Odjelu uz prisustvo bližnjih. Iskustva svih zemalja u okruženju su da pacijenti, čiji se život bliži kraju zavše kako je gore navedeno. U ovom pravcu sa svakim roditeljem ili skrbnikom čije je dijete teško bolesno treba obaviti iskren i otvoren razgovor. Prebacivanje djeteta u JINJ je samo produžavanje agonije.

Obavezno usaglasiti stavove u sa svakim Centrom gdje se liječe djeca na skrining na trombofiliju.Preporuka odraslih koji se bave vaskularnom patologijom, kod sumnje na kongenitalnu trombofiliju dovoljno je uraditi APTT, INR i citogenetiku na Protrombin (G20210A9). Iskustva naših citogenetičara su da i citogenetika na Lajden- factor V u njihovim radovima nije bila signifikantna.

Kod pacijenata sa SY Vene cave superior a kod kojih se sumnja na malignitet pokušati odraditi biopsiju i potvrditi sumnju na malignitete prije radioterapije.

Kod pacijenata sa trombocitozom, koja može preći u mijeloproliferativnu bolest uraditi nalaz na JAK2 (mutacija ovog enzima - Jak Kinaze je pozitivna kod 50% pacijenata, tako da ovaj nalaz treba prihvatiti sa rezervom i ako je negativan. U terapiju uključiti Aspirin, te ako ne reaguje pokušati sa Hydroxiureom i Anagrelidom prema uputsvima primjene ovih lijekova.

Kod liječenja trombocitopenije  pristupiti individualno a prema uputama novih savremenih istraživanja. Djeci koja ne reaguju na kortikosteroidnu terapiju i terapiju imunoglobulinima može se uključiti i Mapthera - Rituximab, lijek koji se primjenjuje kod odraslih, a kod djece postoje pojedinačne studije koje opravdavaju primjenu ovog lijeka.

U toku liječenja malignih oboljenja djece česte su komplikacije. Među rijetkim komplikacijama je i stenoza jednjaka koja je opisana samo kod 15 pacijenata u istraživanjma u Americi.Kasne komplikacije su takođe dovoljno ne istražene kod nas, te je zaključak ovog skupa da se obavezno usaglasimo sa pračenjem svih eventualnih komplikacija kako bi bile otkrivenme na vrijeme i spriječile se dalje posljedice. U Zemljama u okruženju postoje već pisani dokumeti o načinu pračenja komplikacije kod djece, pogotovo kod osoba koje su uzrasta preko 20 godina a liječene su od maligne bolesti u djetinjstvu.

•    Napraviti studiju sve djece koja su bila podvrgnuta hirurškom tretmanu u toku dijagnosticiranja i liječenja od malignih bolesti, kako bi se ispratio ishod ovih pacijenata

U FiBiH broj oboljele djece od leukemije je 4/100 000 djece. Manji je od broja djece oboljele od leukemije u Zemljama okruženja i drugim Evropskim zemljama.

Popularni članci

Statistika UHIT.BA

Posjetioci
2
Članci
104
Linkovi
18
Broj pregleda članaka
499330