2-kongres-hematologa-transfuziologa-bih-1

2. KONGRES HEMATOLOGA I TRANSFUZIOLOGA BiH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Udruženje hematologa i transfuziologa FBIH u saradnji sa Udruženjem hematologa Republike Srpske i Udruženjem transfuziologa Republike Srpske organizovalo je 2. Kongres hematologa i transfuziologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, koji je održan u Sarajevu, u hotelu Radon Plaza od 26.-28.10.2017. godine.

Dr Aida Đozo predsjednica Organizacionog odbora, dr mr sci. Elma Ćatović- Baralija, dr med. sc. Azra Jahić, prim. dr Jasminka Kurilić, direktorica ZTMFBiH, te prof. Meliha Sakić, iznijele su organizaciju ovog zahtjevnog, ali uspjelog Kongresa.

Značajan doprinos Kongresu dale su i prof.dr Alma Sofo-Hafizović predsjednica Naučnog odbora, te doc. dr Sunita Ćustendil- Delić, član Naučnog odbora.

Kongresu je prisustvovao veliki broj međunarodnih gostiju i učesnika, te veoma cijenjeni profesori i gosti. Tokom Kongresa posjetioci su imali priliku slušati preko stotinu načnih radova iz oblasti hematologije, transfuziologije, koagulacije, kao i pedijatrijske hematoonkologije.

Nakon pozdravnih govora domaćina Kongresa, predstavnika Naučnog i Organizacionog odbora, Kongres je otvoren prezentacijom Prof. Ercument Ovali (ACIBADEM) sa temom: “Cellular manipulation in hematopoetic stem cell transplantation”.

Kongres je imao za cilj potaknuti prezentaciju znanja i iskustva u oblasti: transplantacije matičnih ćelija hematopoeze, hematopatologije, bolesti koagulacije, organizacije transfuzijske medicine, dobrovoljnog davalaštva, testiranja, pripreme komponenata krvi, pedijatrijske hematologije, kliničke transfuzije, te kontrole kvaliteta (hemovigilanse).
 
Zaključci kongresa su sljedeći:

Hematologija je dostigla zavidan nivo rezultata spram teških izazova sa kojima se susreće. Ovo je oblast u medicini u kojoj je za posljednjih 20 godina postignut veliki napredak, tako da se novine i rezultati u ovoj oblasti prenose i na mlađe kolege. Naglašeno je da je nacionalni interes zasigurno razvoj alogenične transplantacije matičnih ćelija hematopoeze, od kojih se srodna, podudarna alogenična transplantacija već obavlja u FBIH, ali je potrebno dodatno razvijati i uvoditi i ostale tipove kao što su nesrodna i haploidentična.

Transfuzijska medicina, također doživljava svoju afirmaciju suočena sa narastajućim zahtjevima struke i svih interesnih skupina. Prateći savremena svjetska dostignuća u oblasti transfuziologije, transfuzija u većini centara u rutinsku praksu uvodi savremene metode konzervacije krvi, različite vidove davanja krvi, koncept usmerene hemoterapije, a u skladu sa naučnim saznanjima sukcesivno uvodi testiranja krvi davalaca na markere pojedinih infektivnih bolesti koje se mogu prenijeti transfuzijom. I ovdje bi sigurno nacionalni interes bio NAT testiranje svih donacija u BiH, na  čemu treba ustrajati.

Neslužbeni dio Kongresa uključivao je Ceremoniju svečanog otvorenja u Muzeju Aleje Ambasadora na Bentbaši, a drugog dana Kongresa upriličena je svečana večera u Kongresnoj dvorani hotela Radon Plaza.

Zahvaljujemo se i sponzorima koji su omogućili da se kongres realizuje:
Abbot, TuzlaFarm, SarajevoFarm, Octapharma, Roche, Celgene, Acibadem, Takeda, Phizer, Novartis, Medicalpark, InelBH, Amicus, Diahem, BioGnost BiH.
Zahvaljujemo se i ISBT-u  na podršci,  kao i tehničkom organizatoru kongresa, agenciji Pro Optimus Tours.

Popularni članci

Statistika UHIT.BA

Posjetioci
2
Članci
104
Linkovi
18
Broj pregleda članaka
495470