Udruženje hematologa i transfuziologa FBIH organizovalo je 1. Simpozij iz kliničke Transfuzijske medicine u Sarajevu, koji je održan u prostorijama NIR-a KCUS-a dana 07.12.2018. godine.

Simpoziju je, na zadovoljstvo Organizatora, prisustvovalo preko 50 kolega iz Mostara, Zenice, Tuzle, Sarajeva i Tešnja. Pored domaćih predavača, na skupu su kolege imale priliku slušati izlaganje prim dr sci. Dragice Vučelić pod nazivom: “Značaj primjene krioprecipitata u svakodnevnoj kliničkoj praksi, sa osvrtom na politraume, hronično oboljenje jetre i TTP”, koja je prisutnim približila složeni proces hemostaze.

Primarijus dr Vučelić je kroz svoje izlaganje, prisutne kolege detaljno podsjetila na indikacije i terapijski pristup primjene krioprecipitata kao i na dijagnostičke izazove kod politraume, hronično oboljenje jetre i TTP. U zaključku je sumirano da je primjena pomalo marginaliziranog krioprecipitata indikovana još uvijek kao zlatni standard, za korekciju stečenog kvantitativnog deficita i kvalitativnog poremećaja molekule fibrinogena u brojnim kliničkim situacijama.

Mr biol.mol. Marko Lilić, je u predavanje na temu: “Molekularna tipizacija eritrocitnih, leukocitnih i trombocitnih antigena, te detekcija antitrombocitnih antitijela, kao doprinos sigurnoj transfuziji”predstavio da današnji izazov savremenih imunohematoloških laboratorija, koji svoj rad temelje isključivo na serološkim metodama, imaju ograničene mogućnosti u rješavanju složenih slučajeva, a da molekularno testiranje sve više postaje neophodna nadopuna testovima hemaglutinacije, pa time značajno povećava sigurnost transfuzijskog liječenja. U sklopu predavanja mr Lilića, predstavljeni su i prvi rezultati testiranja višestruko transfundiranih pacijenata na prisustvo antitrombocitnih antitijela, urađenih u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBIH, što zasigurno treba uvesti u  rutinsku praksu prema važećim svjetskim algoritmima.

Prof. dr sci. med. Alma Sofo-Hafizović u predavanju: “Predviđač uspješnog prikupljanja matičnih ćelija hematopoeze u toku jednog dana” je prikazala rezultate iz oblasti autologne transplantacije matičnih ćelija iz periferne krvi, koje su napravile vrijedne ekipe Klnike za hematologiju KCUS-a i Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH.

Mr sci. med. dr Elma Ćatović-Baralija prisutne je upoznala sa uvođenjem NAT (nucleid acid testing) testiranja u skriningu dobrovoljnih davalaca krvi i predstavila rezultate jednogodišnjeg testiranja NAT metodom u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH. Ovaj Projekat, podržan od strane ZZO KS, svakako predstavlja izuzetno značajan iskorak na planu osiguranja još sigurnijeg i kvalitetnijeg transfuzijskog liječenja.

Mr sci. med.dr Edin Kabil je dao svoj značajan doprinos edukativnom karakteru Simpozijuma kroz dva predavanja: “Prokoagulacija, antikoagulacija i terapijske smjernice u savremenoj kliničkoj praksi” i
“Principi autotransfuzijskog liječenja u visoko-invazivnim hirurgijama”.

Zaključak je da je u u tom pravcu treba stremiti, odnosno da su kliničke transfuzijske smjernice imperativ i neizostavan alat kliničara u savremenoj tzv. “Evidence based medicine”. Također je potrebno nastojati pratiti trend alternativnog pristupa transfuzijskom liječenju.

Simpozij je bio namijenjen prvenstveno kliničarima i specijalistima transfuzijske medicine, ali i specijalizantima, a imao je za cilj približiti i potaknuti prezentaciju znanja i iskustva u oblasti kliničke Transfuzijske medicine. Sa Simpozijuma je poručeno da zdravstveni profesionalci koji su uključeni u tzv. ”transfuzijski lanac” žele pratiti moderne trendove i biti dio tokova savremene kliničke Transfuzijske medicine. No, uz želju je potrebna i podrška svih interesnih skupina, jer kvalitet ima svoju cijenu, a on opet donosi zadovoljstvo svim interesnim skupinama, prevashodno pacijentima i ljekarima.

Na kraju, iskazana je namjera da se ovakav vid edukacije nastavi i u budućnosti.

Napomena:
Uz odobrenje prim dr sci. Dragice Vučelić i mr biol.mol. Marko Lilić u prilogu su postavljene prezentacije njihovih predavanja.

  

klikni za download prezentacije                                 klikni za download prezentacije

Popularni članci

Nove vijesti

Statistika UHIT.BA

Posjetioci
2
Članci
103
Linkovi
18
Broj pregleda članaka
449762