ICKSH

It is our great pleasure to announcethe 2018 Korean Society of Hematology International Conference & 59th Annual Meeting(for short “ICKSH 2018”) hosted by the Korean Society of Hematology (KSH), will be held from March 29 to 31, 2018, at the Grand Walkerhill Hotel in Seoul, Korea.
 
Under the theme of “Step Further Inside the Real World of Precision Hematology,” ICKSH 2018 will serve as a platform for speakers and participants to engage in a variety of presentations and dynamic discussions to lead a new paradigm in the field of Hematology.

2018 Korean Society of Hematology International Conference

2-kongres-hematologa-transfuziologa-bih-1

2. KONGRES HEMATOLOGA I TRANSFUZIOLOGA BiH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Udruženje hematologa i transfuziologa FBIH u saradnji sa Udruženjem hematologa Republike Srpske i Udruženjem transfuziologa Republike Srpske organizovalo je 2. Kongres hematologa i transfuziologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, koji je održan u Sarajevu, u hotelu Radon Plaza od 26.-28.10.2017. godine.

Dr Aida Đozo predsjednica Organizacionog odbora, dr mr sci. Elma Ćatović- Baralija, dr med. sc. Azra Jahić, prim. dr Jasminka Kurilić, direktorica ZTMFBiH, te prof. Meliha Sakić, iznijele su organizaciju ovog zahtjevnog, ali uspjelog Kongresa.

2. Kongres hematologa i transfuziologa sa međunarodnim učešćem u Sarajevu

pedijatrijske-sesije-kongresa-hematologa-i-transfuziologa-bih-4

IZVJEŠTAJ SA PEDIJATRIJSKIH SESIJA KONGRESA HEMATOLOGA I TRANSFUZIOLOGA BiH

Moderatori: Prof dr M. Sakić, Mr sci dr A. Latifagić

Pedijatrijskoj sesiji su prisustvovali ljekari iz Mostara, Tuzle, Sarajeva, medicinske sestre iz Sarajeva i Tuzle koje se bave tom patologijom, te članovi Udruženja djece oboljele od malignih oboljenja iz Sarajeva.

Izvještaj sa pedijatrijskih sesija kongresa hematologa i transfuziologa BiH

 

Vodič Udruženja hematologa i transfuziologa FBiH o upotrebi biosimilara

Autori: Azra Jahić, Aida Čustović Arnautović, Alma Sofo Hafizović, Ferida Čolaković, Nada Škobić Bovan

Skorija dostupnost biološki sličnih lijekova (biosimilara) je rezultat isticanja patenta prve generacije biotehnoloških lijekova, a koji teoretski mogu smanjiti direktne troškove liječenja i postati dostupnijim većem broju pacijenata. Međutim, trenutno su dostupni klinički podaci na relativno malom broju pacijenata i ne pružaju dovoljno informacija koje se tiču dugotrajne efikasnosti i sigurnosti ili učestalosti rijetkih neželjenih događaja biosimilara. Zbog važnosti uvođenja biosimilara u liječenje i ograničenih trenutnih saznanja njihove efikasnosti i sigurnosnog profila, smatramo da je obaveza da usvojimo Vodič Udruženja hematologa i transfuziologa Federacije Bosne i Hercegovine o njihovoj primjeni.

UHIT vodič o primjeni biosimilara u FBiH

Još članaka...

  1. BIHEM - Smjernice - CML
  2. Pristupnica

UHIT.BA WEBMAIL

Popularni članci

Statistika UHIT.BA

Posjetioci
2
Članci
96
Linkovi
18
Broj pregleda članaka
313378