Radna grupa za akutne leukemije

Radna grupa za MPN

pdf

Smjernice CML

veličina: 1.16 MB
klikova : 38
pdf

Patologija i menadžment CNL i atipične CML

veličina: 807.08 KB
klikova : 16
pdf

Smjernice Polycytemia vera

veličina: 334.14 KB
klikova : 14
pdf

Smjernice mijelofibroza

veličina: 759.04 KB
klikova : 32

Radna grupa za limfoproliferativne bolesti

pdf

Smjernice Limfomi

veličina: 1.73 MB
klikova : 13

Radna grupa za potpornu terapiju u hematologiji

Kontakt telefon

033 297 160

Kontakt email

info@uhit.ba