Adresa:
Bolnička 25
Sarajevo
71000
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 33 297 160
Faks:
+387 33 557 766

Kontakt telefon

033 297 160

Kontakt email

info@uhit.ba