Upravna tijela

 

Popis članova Upravnog tijela

 

Skupština Udruženja

dr Lejla Ibričević-Balić, spec. hematolog - predsjednik

dr Aida Đozo, spec. transfuziolog - zamjenik predsjednika

 

 Upravni odbor

dr Elma Ćatović-Baralija, spec. transfuziolog - predsjednik

dr Meliha Sakić, spec. pedijatar

dr Azra Jahić, spec. transfuziolog

dr Samira Hasić, spec. transfuziolog

dr Sunita Ćustendil-Delić, spec. transfuziolog

dr Lejla Dostović-Hamidović, spec. pedijatar

dr Nermina Ibrahimagić


dr Vedrana Gacić

dr Borko Raić

 

Nadzorni odbor

dr Alma Sofo Hafizović - predsjednik

dr Sanela Dostović-Halilović

dr Vlastimir Simendić


dr Jadranka Knežević

 

dr Emina Suljović-Hadžimešić

administrator web stranice

Kontakt telefon

033 297 160

Kontakt email

info@uhit.ba